Tên công ty Công ty cổ phần Naritomi
Địa chỉ 〒466-0853 Aichiken - Nagoyashi - Shouwaku - Kawaharadoori - 6 - 1 - 4
Số điện thoại 052-761-0850
Địa chỉ Email info@tohutieu.jp
Facebook Gạo Siêu Rẻ
Người đại diện NGUYỄN THI HỒNG NHUNG (090-1757-0503)