Cần cộng tác viên nhiệt tình, có kinh nghiệm bán hàng online

Mọi chi tiết xin liên hệ qua email info@tohutieu.jp
hoặc điện thoại qua số 052-761-0850
hoặc facebook Gạo Siêu Rẻ

Các thông tin cần thiết

  • Họ tên đầy đủ
  • Ngày tháng năm sinh
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ nơi đang học hoặc làm việc
  • Chụp hình 2 mặt thẻ cư trú

Chân thành được hợp tác!